Ingen personlige oplysninger, der registreres på din-vagt.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Hvilke data lagrer vi / lagrer vi ikke på din-vagt.dk ?

  • Kontaktformular: Vores kontaktformularer benyttes udelukkende til, at du kan komme i kontakt med os, og dine informationer bliver videresendt til vores mail og ikke logget/lagret på hjemmesiden.
  • Vi lagrer ikke personfølsomt materiale på vores hjemmeside.
  • Vi benytter Cookies bl.a. for at vores side kan fungere og måle trafik
  • Besøgende kommentarer kan kontrolleres via en automatiseret spam-detektionstjeneste.

Du kan til enhver tid anmode om at få oplyst, hvilke oplysninger vi lagrer om din virksomhed og få dem slettet, hvis du skulle ønske det ex. ved kundeophør.